02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category>>
2
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล >> เครื่องบันทึกข้อมูล ปริมาณCO2 ความชื้น อุณหภูมิ แสงสว่าง [2]
1

• จอแสดงผล 1 ค่า
• ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB
• มีเซนเซอร์ภายในตัว
• อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ : 500 วัน
• มีช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส
• สภาพความชื้นแวดล้อมเมื่อใช้งาน 5 ถึง 95 %RH
2

• จอแสดงผล 2 ค่า หรือ ไม่แสดงการทำงาน
• พิกัดการป้องกัน : IP65
• มีช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส
• สภาพความชื้นแวดล้อมเมื่อใช้งาน 5 ถึง 95 % RH
• สภาพแสงแวดล้อม ความสว่างตั้งแต่ 0 ถึง 10,000 ลักซ์ (lux)
• สภาพแสงแวดล้อม ความส่องสว่างตั้งแต่ 0 ถึง 929 fc
• ทนต่อแรงดันน้ำภายนอก 0 ถึง 20 bar
• การใช้กระแสไฟฟ้า 0/4 ถึง 20 mA
• แรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 10 โวลต์ (V)
• แรงดันของสัญญาณสูงสุด : 5 โวลต์ (V)
3

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณ CO2
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้นและ CO2 ในตัว
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด 20,000 ค่า (Readings)
4

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างในตัว
บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 5 parameter
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด 16,000 ค่า (Readings)
5

สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างในตัว
บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 3 parameter
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด 16,000 ค่า (Readings)
6

2 - 3 input สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างในตัว
บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 5 parameter
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด 16,000 ค่า (Readings)
7

4 input สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างในตัว
บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 5 parameter
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด 20,000 ค่า (Readings)
8

4 input สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างในตัว
สามารถต่อกับ clamp ammeter 0-600 A (Option)
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด 20,000 ค่า (Readings)
9

1 - 2 input สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น
บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 3 parameter
สามารต่อกับโพรป Pt 100 เพื่อวัดอุณหภูมิ -100 ถึง +400°C
10

2 input สำหรับบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ และความชื้น
พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ ความชื้นในตัว
บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 1 - 4 parameter
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด 100,000 ค่า (Readings)