02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


>>
3
เครื่องบันทึกข้อมูล >> เครื่องบันทึกข้อมูล แบบเครือข่าย/sensors [3] >> (4)
TRS-09a

เครื่องจ่ายไฟให้กับ sensor ต่าง ๆ 
จ่ายไฟขนาด 7 V - 12 V (จ่ายกระแสได้สูงสุด 2 mA)
ความผิดพลาด ±5% ที่แรงดัน 11.5 V
อุณหภูมิที่ใช้งาน 0 C ถึง +50 C
ขนาด 110 x 80 x 67 mm